Artefakt

Informacja, rezerwacja i sprzedaż biletów teatralnych i koncertowych

Terakotowa maska Dionizosa
Od ponad dziesięciu lat współpracując z łódzkimi
teatrami repertuarowymi i alternatywnymi,
placówkami muzycznymi i prywatnymi impresariatami

wybieram i proponuję

obejrzenie i wysłuchanie wartościowych

dramatów, komedii, programów kabaretowych, koncertów.